ICP

Het Watersportverbond is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd is om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) uit te geven. In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Met het ICP kun je met jouw pleziervaartuig binnen een groot aantal Europese binnen- en kustwateren varen.

Let op: Een ICP is uitdrukkelijk geen bewijs van nationaliteit en registratie zoals de zeebrief en geeft niet het recht de Nederlandse vlag te voeren. Het ICP is dan ook niet in alle landen geldig. Kijk hier in welke landen het ICP wél geldig is. Wil je naar een land waar het ICP niet geldig is, is de zeebrief op dit moment het enige alternatief. Kijk onder Zeebrief voor meer informatie over de Zeebrief.

 

Update: Herziening ICP

Let op! Ga je op vakantie in het buitenland? Bereid je dan goed voor en check de voorwaarden van het ICP én in welke landen het ICP geldig is. Sinds 1 maart 2021 geldt een aangescherpt aanvraagprocedure. Het ICP is alleen geldig voor natuurlijke personen met een Nederlands nationaliteit of natuurlijke personen die minstens vijf jaar in Nederland woonachtig zijn. Het 'oude' ofwel uw huidige ICP blijft geldig tot vervaldatum.

Navigeer via de knoppen hiernaast voor meer informatie over de aangescherpte procedure per onderwerp. 

Bekijk hier de meest gestelde vragen ten aanzien van de herziening van het ICP.

 

Meer informatie over het ICP vind u op Watersportverbond.nl/ICP.