Volledig examen Theoretische Kust Navigatie (TKN) 23-11-19 Rotterdam

Datum: 23 november 2019 Locatie: Scheepvaart en Transport College (STC) te Rotterdam. Sluitingsdatum inschrijving: 9 november 2019 Navigeren op kustwateren is een kunde apart. Hiervoor hebben wij het Theoretische Kust Navigatie (TKN) examen ontwikkeld. Het TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren, dat tevens recht geeft op het ICC coastal waters en op vrijstellingen van een groot deel van de examenstof van Klein Vaarbewijs 1 en 2. Meer informatie hierover staat op www.vamex.nl. Het examen TKN duurt maximaal 2½ uur en bestaat uit twee delen: - Deel A bestaat uit vragen over de onderdelen 1 (betonning en bebakening), 2 (kaarten en boekwerken), 3 (getijden) en 4 (kaartpassen) van de exameneisen voor het certificaat TKN; - Deel B bestaat uit vragen over de onderdelen 5 (wetten, regelgeving en communicatie), 6 (navigatie-instrumenten en -systemen) en 7 (meteorologie) en 8 (communicatie) van deze exameneisen. Een kandidaat is geslaagd als hij voor deel A en voor deel B een voldoende aantal punten heeft behaald. Een kandidaat is gezakt als hij voor beide delen onvoldoende punten heeft behaald. Een kandidaat krijgt de mogelijkheid voor een herexamen, als hij op één van de twee onderdelen onvoldoende punten heeft behaald, maar in totaal tenminste 50 punten heeft. Voor deel A dient u minstens 33 punten te behalen, voor deel B geldt een minimum van 22 punten. Een herexamen kunt u afleggen binnen 14 maanden. Meer informatie kunt u terugvinden op www.tknexamen.nl waar een TKN-brochure te downloaden is. Hierin staat meer informatie over de opzet van het TKN examen en cursuslocaties.

€ 102,00

U moet eerst inloggen om te kunnen bestellen