Herexamen deel B Theoretische Kust Navigatie (TKN) 23-11-2019 Rotterdam

Datum: 23 november 2019 Locatie: Scheepvaart en Transport College (STC) te Rotterdam. Sluitingsdatum inschrijving: 9 november 2019 Navigeren op kustwateren is een kunde apart. Hiervoor hebben wij het Theoretische Kust Navigatie (TKN) examen ontwikkeld. Het TKN-certificaat is een door de overheid erkend Nederlands getuigschrift dat verklaart dat de houder zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren, dat tevens recht geeft op het ICC coastal waters en op vrijstellingen van een groot deel van de examenstof van Klein Vaarbewijs 1 en 2. Meer informatie hierover staat op www.vamex.nl. Het herexamen TKN deel B duurt maximaal 1 uur en bestaat uit een deel: - Deel B bestaat uit vragen over de onderdelen 5 (wetten, regelgeving en communicatie), 6 (navigatie-instrumenten en -systemen) en 7 (meteorologie) en 8 (communicatie) van deze exameneisen. Een kandidaat is geslaagd voor het herexamen deel B als hij minimaal 22 punten heeft behaald. Er is geen mogelijkheid tot een herexamen. Meer informatie kunt u terugvinden op www.tknexamen.nl waar een TKN-brochure te downloaden is. Hierin staat meer informatie over de opzet van het TKN examen en cursuslocaties.

€ 81,75

U moet eerst inloggen om te kunnen bestellen