Jurylid niveau 3 2020 te Utrecht

Datum: 11 januari 2020 (De andere data zijn 8-2-2020 en 7-3-2020) Locatie: DeWeerelt te Utrecht. Sluitingsdatum: 5 januari 2020 Het protestcomitélid leidt protesten bij de vereniging of in de regio. Doelgroep De opleiding is bedoeld voor mensen die actief willen deelnemen in een protestcomité en/of wedstrijden willen leiden op de vereniging. Vooropleiding/instapniveau Wil je deelnemen aan de opleiding dan moet je in het bezit zijn van het certificaat assistent wedstrijd-/protestcomitélid of de GWO instaptoets succesvol hebben afgerond. Doel en opzet van de opleiding In deze opleiding leert de deelnemer hoe een protestprocedure werkt, welke procedures er moeten worden gevolgd, welke situaties er plaats kunnen vinden en hoe hiermee om gegaan dient te worden. Wanneer een deelnemer de cursus afrond mag hij/zij een protestcomité leiden op regionaal niveau en participeren in een comité op nationaal niveau. Bij het succesvol afronden van de opleiding krijgt de deelnemer het diploma "Watersportverbond Protestcomitélid". Wanneer de opleiding binnen een jaar wordt afgerond, wordt het inschrijfgeld teruggestort.

€ 126,00

U moet eerst inloggen om te kunnen bestellen