ICP

Internationaal Certificaat Pleziervaartuig (ICP)

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) is een officieus eigendomsbewijs dat in de praktijk uitstekend voldoet. In vrijwel heel Europa wordt het ICP geaccepteerd als identiteitsbewijs van de boot. Dit geldt ook voor kano’s, roeiboten en jetski's.

Douanebeambten in het buitenland willen weten van wie het schip is waarmee je vaart. Omdat in Nederland voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht bestaat, ontbreekt deze eigendomsverklaring vaak. Het is daarom bij een bezoek aan het buitenland raadzaam een ICP mee te nemen. In de meeste landen is het ICP zelfs verplicht. Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig. Het ICP is op alle Europese binnen- en kustwateren geldig voor een termijn van 2 jaar. Alle informatie over het ICP is te raadplegen op Watersporters/icp.

LET OP! Het ICP mag alleen voor recreatiedoeleinden gebruikt worden en niet voor financieel gewin.

WARNING! The ICP can only be used for recreational purposes and not for financial gain (in any way).